Rente

Rente er et spennende begrep som forklarer hvordan lånet er priset. Rentebegrepet kommer i to former. Vi snakker om effektiv rente og om nominell rente. Den effektive renten er den totale kostnaden på lånet regnet i prosent. Denne renten er alle omkostningene som finnes assosiert med lånet. Denne effektive renten er den viktigste rentesatsen på ditt lån. Det er også det viktigste tallet av alle tall når vi diskuterer lån. Fordi dette er så viktig og fordi renten inkluderer alle kostnader er også denne renten ofte ikke oppgitt i store bokstaver.

Den nominelle renten er det andre rentebegrepet som kommer frem når vi diskuterer rente. Dette rentebegrepet er kun prosentsatsen som bankene tar for å gi deg lån. Renten inkluderer ingen ekstra kostnader. Det vil si at ingen omkostninger, gebyrer eller annet er inkludert i renten. Den nominelle renten er derfor så å si alltid lavere, hvis banken tar noe som helst ekstra for lånet enn kun en prosent. Den nominelle renten, som alltid er lavere, er også den renten som bankene markedsfører mest. Det som ser billig ut er alltid mer attraktivt enn det som ser dyrere ut for det utrente øyet.

Hovedstol
Når du låner penger spør du om et spesifikt beløp. Dette beløpet kalles hovedstol. Hovedstol er på denne måten kun lånets opprinnelige beløp, uten renter eller andre omkostninger. Hovedstolen er ofte begrenset. Du kan ikke ta opp lån med hovedstol over eller under et spesifikt beløp. Hva som er maksimum eller minimum hovedstol varerier derfor fra bank til bank. En typisk minimums hovedstol er 5-10.000 kroner. Maksimum hovedstol er vanligvis 500.000 kroner. Noen banker tilbyr 600.000 kroner.