NyS 10-årskonsert 2. juni 2005

DSCF1462x

Amund Bjønness og Solveig Nyberg. Amund sto for loddsalget som innbragte 1200 kr til klubben!