NyS10aar

Ny konsert og jubileumsfest til høsten - da skal vi også få fram flere av dem som utgjør Nye Skalder idag!