Folque på Nye Skalder 22. april 04

Bilder fra videoopptak av Martin Aakervik og Chriss Voll, og digitalbilder av Amund Bjønness.

Home Next

 

11FolqueSal