Melodier til tekst av Torstein Børte. Bestillingsverk for Viser Ved Kanalen 2005.

Amund Bjønness: Bånsull

Både Amund og Karl har laga melodier til dette diktet. Og begge ble fine. Her er et opptak fra øving hos Øyvind (minidisk). Begge melodiene ble slått sammen til en ved framføringa.

  • Sang: Amund

Melodi: Amund Bjønness

Tid - 0:50


MP3 fil: 128 Kb/s.  Spilles med nettleserens MP3-spiller, eller QuickTime. OBS - Tekst og melodi: Copyright (c) ved opphavspersonen.


Tilbake til nyeskalder.no