Melodier til tekst av Torstein Børte. Bestillingsverk for Viser Ved Kanalen 2005.

Amund Bjønness: Jonsoknatt

Spilt inn på 4 spors Portastudio med Amund på alle stemmer. Her er en tidligere variant med litt alternativ melodi som vi synes det ligger mye spennende i (men begge er fine).

  • Sang, ak. gitar, el-gitar: Amund

Melodi: Amund Bjønness

Tid - 3:00


MP3 fil: 128 Kb/s.  Spilles med nettleserens MP3-spiller, eller QuickTime. OBS - Tekst og melodi: Copyright (c) ved opphavspersonen.


Tilbake til nyeskalder.no