Melodier til tekst av Torstein Børte. Bestillingsverk for Viser Ved Kanalen 2005.

Øyvind Rauset: To små spor

Spilles rundt opplesing av diktet "To små spor".

  • Fele, piano, lesing: Øyvind
  • Gitar: Amund

Melodi: Øyvind Rauset

Tid - 2:01


MP3 fil: 128 Kb/s.  Spilles med nettleserens MP3-spiller, eller QuickTime. OBS - Tekst og melodi: Copyright (c) ved opphavspersonen.


Tilbake til nyeskalder.no