Bjørn Skagestad og Eyvind Skald

Vise-presidenten vaagnet en tidlig Morgenstund med det nedenslaaende Poem i hodet
(= "skaldebank") og Melodien kom smygende lige efter. Det barocke Preg skyldes en nylig læst Bellman-Biographi.

Bildet: Eyvind Skald blev icke myrdet af Biørn Skagestaðir under Indspillingen af "Kristin Lavransdatter".

Epistel/Menuett angaaende Nye Skalders 20ende Aar, Anno Domini 2015.

Af Eyvind Røeszætter Skald.

Lydopptag kan høres her samt i Østnorsk Visebog nr 3.


På Oslo's ydderst østlige Cant
der findes en Club for Skalder
Der vancker Poeter & Lømler & Fjant
i ulig Forfatning og Alder.
Der rimes & digtes til Øiet bli'r vaadt
om Kiærlighed, Vin & Føl'ser
Man fremfører Qvad til man er bancerott
blant Øl & Pommes Frites & Pølser.

De ny-backte Skalde med skielvende Ben
vor bram-frie Scene bestige
med Bacchi Hielp bliver Røsten ren
(skjønt Texterne huske de icke)!
Fru Inger til Hagerup skrev en Gang
om Bageren paa sin Ø.
Vi bager med selvsamme Raffinement
men hvor bliver Kunden, Mon Dieu?Dog ett maa nu siges i Club'ens Favør:
Et Undergrundsliv er behag'lig
Den Scene staar aldrig i "Se & Hør",
av Bladlus man plages ei daglig.
La Venner i vest sitte høit paa Hæst
med Clippekort i Kringastningen.
Man skaaler til Trøst, en smule pompeust:
litt Cult-status skjemmer ingen!

Men tidt bliver nye Viser til
de Øieblik aldrig vi glæmmer,
man smi's til Geni i Musernes Ild,
– Elysiums Rotter i-stæmmer!
Man ha'r componeret i saa mange Aar
både "Viser", "Laater" og "Tralder".
Nu skaaler vi høit for mere Comfort,
til gamle & nye Skalder!

– "Tar du én, tar du tvaa, tar du tre,
– så dör du nöjdare!" 
(sitat af Fader Bellman).

Noter (Klick for at se Noterne større)

G - D - G - -
G - C - D - -
Am - E - Am - -
G7 - A7 - D - -

 

Gm - E - A7 - Dm
A7 - A7 - Dm - Dm/C
G - Cm - G - -
C - G7 - C - -

 

(F - C - Dm - -   C - G7 - C)   (Forspill/ Mellemspill/ Exit)