Samarbeid med nærmiljøet

Nye Skalder på forsida av borettslagsavis

Forsida på Enern

Avisa Ener'n gis ut av Enerhaugen Borettslag, som er ett av Oslos største med nesten 1000 beboere. De har viet hele forsida i siste nummer til Skaldehula. Borettslagets styre har stilt lokalet til disposisjon for oss, så alle på Enerhaugen er spesielt velkommen på våre kvelder - og mange har vært innom allerede (et par av dem som har kommet, har til og med spilt på åpen scene)!

Til forsida - Lydsida - Bilder - Programmer - Om oss