Len Til - 17. februar 2002

 

Len Til, Hilde Heltberg og Monika Nordli