Viktig info til konsertartister:

Soria MoriaKonsertsted høsten 2011:
Verkstedet, Hausmans gt 29
- ved siden av Kafé Sara


  1. Send tekst og bilde av deg selv til oss tidligst mulig for å komme på våre hjemmesider. Du får gratis PR hos oss, så bruk muligheten! Nye Skalder sender ut pressemelding til media ca 8 dager før konserten (de kommer som regel ikke inn i avisene...), infomelding til medlemmer og andre interesserte (1-2 dager før), og lager plakater som settes opp på spillestedet. Send til eposten nedenfor. Uten bilde og tekst får vi ikke laget PR for deg. Veldig viktig: Si også fra til dine egne venner og fans (via SMS, mail, evt. Facebook, Myspace osv). Ellers kommer det bare de "faste" og det kan bli svært få...
  2. Lydtest fra kl 19. Konserten begynner kl 20 og starter med Åpen scene i ca en time. Deretter en pause, så starter hovedkonserten. Hovedartist(er) spiller ca en time, helst i to sett (folk liker å "hvile ørene" litt og noen trenger en røykepause). Vi gjør som regel opptak av konserten for dokumentasjon. Du kan reservere deg mot dette om du ønsker. 
  3. Ha med liste over låtene dine og gi den til konsertansvarlig. Vi sender rapport til TONO om du ikke gjør det selv, så du får vederlag for bruken av låtene dine. Det kan gi en fin ekstrainntekt!
  4. Er du eneste artist den kvelden, bør du ta pause etter ca 1/2 time så folk kan få tatt en røyk eller kjøpt noe i baren. Da er de også mer oppmerksomme etter pausen. Vi prøver å avslutte ca. kl 23 - 23.30.

Med et så symbolsk honorar som vi har på Nye Skalder blir det ikke mye hvis du vil ha med musikere. Det du får igjen, er gratis PR (pressemedlinger og mailutsendelse, oppslag på hjemmesida, plakat) og et lydhørt publikum - og TONO-penger hvis du har spilt egne låter som er Tono-registrert (pkt 3 over).

Nye Skalder har normalt ikke økonomi til å dekke ekstra utgifter i forbindelse med konserten (f.eks. reiseutgifter til Oslo, overnatting). Transportutgifter/taxi for tyngre instrumenter kan dekkes med inntil 200 kr mot kvittering.

Lydmann: Bjørn Vinje

Vi har et enkelt lydanlegg. Du kan ta med eget utstyr om du ønsker. Vi stiller med lydmann. Har du spørsmål eller spesielle ønsker angående anlegg eller lydsjekk, ringer du Bjørn Vinje (lydansvarlig) på telefon 9264 9152.

Skriv gjerne ut denne sida som en "huskelapp"!

Vennlig hilsen
Styret i Nye Skalder

 

Til forsida - Lydsida - Bilder - Programmer - Om oss