Nye Skalder - http://nyeskalder.no

ÅRSBERETNING - hva vi har gjort det siste året:


Nye Skalders årsmøte 2004 ble holdt på Kompetansesenteret, Grünerløkka 27. mars 04. Det nye styret som ble valgt for 2004–05:


Leder:           Øyvind Rauset (også nettredaktør)

Styremedl.:   Karl Heldal (kasserer)

                      Chriss Voll (booking)

                      Mads Oppegaard (pr-ansvarlig)

                      Truls Tambs-Lyche (Lydansvarlig)

                      Gro Aakervik (sekretær)


Det ble ikke valgt varamedlemmer til styret. I løpet av perioden måtte Truls og Chriss trekke seg pga høyt arbeidspress og skole. Bjørn Vinje tiltrådte som lydmann før nyttår 2004, og Mads overtok booking-oppgaven for våren 2005. Amund Bjønness ble med i styret fra desember 2004 for å hjelpe til med PR og distribusjon av flyere/plakater.


 3 konsertsteder

Året 2004 ble et skikkelig "nomade-år" for Nye Skalder, med 3 forskjellige spillesteder, noe som skapte mye ekstra arbeid for styret og førte til noe usikkerhet blant medlemmer og publikum. Bør Børsen/Prøverøret ble stengt av skjenkemyndighetene 24. mars. Etter tre avlyste konserter fikk vi en avtale med Renseriet på Tøyen om å være der ut sesongen. Men de ønsket ikke å gi klubben noe økonomisk vederlag for det ekstra besøk vi skaffet stedet. Vi måtte avlyse ytterligere 3 konserter da de ikke hadde nok ledige dager, så etter sommeren valgte vi å flytte til Kafe Bardus, som har fungert mye bedre. Et lite bidrag fra konsertstedet har gjort det mulig å betale lydansvarlig (som har den lengste jobben) med 300 kr pr kveld, samt noen taxikvitteringer for konsertansvarlige som bor utenfor sentrum. Konsertkveldene har i år vært på torsdager.


 Konserter og besøk

Som det framgår av Karls statistikk (se siste side), har vi tross noen avlysninger gjennomført 30 konserter i løpet av 2004, 15 i vårsesongen og 15 på høsten. Oppmøtet pr konsert har variert kraftig (fra 9 til 94). Siste del av vårsesongen etter bytte av lokale ble skadelidende av 6 avlyste konserter og rot med rokeringer og bytte av konsertdager, mens besøket på Bardus tok seg bra opp i løpet av høsten når folk ble vant til det nye stedet.

Bare 4 av årets 30 konserter hadde oppslutning på over 50: Folque (94), Åkken Bom Band (66), Øystein Wingaard Wolf (64) og Midgets (50), men også Liv Kreken, Christian Meyer + Herman Finberg, Beckstrøm og Sommeravslutningen var bra besøkt med over 40 i salen. Av hensyn til klubben, stemninga og forholdet til konsertstedet, må vi jobbe for ikke å bli under 20 i salen. For å være bedre rustet til dette, har vi i løpet av høsten prøvd med noen dobbeltkonserter. Fler får dermed spille, og det blir mer publikum i salen. Erfaringene med dette har vært stort sett bra. Noen få artister har misforstått og trodd at det innebar en nedvurdering. Det motsatte er tilfelle: Gode artister har ofte lite publikum i starten – vi vil gjøre hva vi kan for at folk skal få høre dem likevel!


Oppmøtet viste en svak økning fra vår- til høstsesongen, men økningen ville blitt større om ikke Folque-konserten i april hadde trukket opp statistikken for våren. Denne var "unormal" for Nye Skalder, fordi det kom folk fra andre byer og utlandet. Vi kan nok derfor slå fast at Bardus har hjulpet for besøket i høsten 04. De har ogsø vært hjelpsomme overfor klubben og vi har kunnet holde konsertene på fast ukedag gjennom sesongen. Ved årets utgang var vi 52 betalende medlemmer, en svak økning fra 2003 (48).


 Internett og PR

  • Vårt nettsted nyeskalder.no er i 2004 blitt oppdatert hver uke bortsett fra i ferier.
  • Vi har laget plakater for hver konsert med opplysninger og bilder artistene har sendt oss.
  • Program ble trykt opp både for vår- og høstsesongen. Sistnevnte ble forsinket da det tok tid før alle konsertene var klare.
  • Sommeren 2004 byttet vi nettserver til Servetheworld.no. Her har vi 1200 Megabyte lagerplass til en lavere pris enn vi før betalte for 50 Mb, og har også hatt mindre nedetid enn før.
  • "Kulturspam": På den nye serveren har vi opprettet to epostlister – en til presse og media (80 adresser), som får pressemeldinger om hver konsert 8 dager i forveien, og en info-liste for medlemmer og intereserte (140 adresser), som får mail dagen før konserten. Vi vil i 2005 øke antall adresser på den siste til ca. 850.
  • Vi legger inn konsertene på start.no/ DagbladetFredags nettsider.
  • Vi har også hatt en "nesten-gratis" annonse i Klassekampen hver torsdag og fra 2005 også i lørdagsutgaven.
  • I januar 05 sendte vi ut først nummer av "Nye Skalder-posten" med nyheter for dem som ikke leser nettsidene. Det er mye arbeid, så bladet vil neppe komme ut mer enn en gang i året.


 Nye Skalder-CD og Lydside

Arbeidet med å ta opp konsertene på minidisk har fortsatt, og Mads og Chriss har hørt gjennom mengder av opptak. Ny CD er det ennå ikke blitt, men noen opptak har vært lagt ut på internett på egne artist-lydsider. Dette ble et populært tiltak og vi har hatt god pågang fra artister som ønsker å få presentert låter på denne måten. Noen har også levert egne hjemmeopptak. Dessverre er ikke alle blitt presentert ennå, det krever mye arbeid å lydbehandle og komprimere filene så de blir gode å høre uten at det tar for lang tid å laste dem ned. Minidiskene har også ligget hos flere personer til gjennomhøring, og det er ikke alt som har kommet til nettredaktøren.


 Nye Skalder-prisene

Også i 2004 hadde vi på Sommeravslutninga (16. juni) utdeling av priser.  Martin Aakervik Andersen fikk Nye Skalder-prisen mens Christian Meyer og Amund Bjønness ble henholdsvis årets åpen Scene-artist og årets Debutant.


 Søknader om støtte

Vi har det siste året søkt støtte fra en rekke offentlige organer: Tekstforfatterfondet, Norsk Kulturråd, Den Norske Komponistfond, Fond for Lyd og Bilde og Norsk Musikkfond. For høstsesongen 04 fikk vi 10.000 kr i konsertstøtte av Norsk Kulturråd. Dette ga 500 kroner ekstra i honorar pr artist som spilte høsten 04. Vi søkte også om Frifondsmidler gjennom Norsk Viseforum – disse er øremerket til tiltak for unge under 26. Vårt bidrag er en talentkonkurranse for denne aldersgruppa, finalistene blir nå vurdert i styret. For 2004 fikk vi 6.000 kroner.


 Skaldetreff

Nye Skalder hadde 24.–26. september 04 et skaldetreff på Furukollen feriehjem på Nesodden. Det ble godt besøkt: 18 deltakere pluss to helt nye skalder (under ett år)! Lørdag fikk vi et meget nyttig tre timers seminar med sangpedagog Guri von Germeten.

For øvrig ble det gjennomgående sang og spell, mye god mat, og en sopptur med Karl, men bra fangst og utsøkt middag etterpå.


 TONO-rapportering

Nye Skalder er en av (beklagelig) få musikklubber som rapporterer  til TONO. Norsk Viseforum betaler inn for oss, og vi er forpliktet til å føre nøyaktige lister over det som spilles. Artistene tjener på dette:  I fjor høst var det flere som mottok god etterbetaling for å ha spilt på konserter eller åpen scene. To egne låter på åpen scene kan gi 4-500 kroner, som TONO-medlem spiller du aldri gratis på Nye Skalder!


ANDRE ARRANGEMENTER:


 Viser ved kanalen

En delegasjon fra NYS (8 stk, hvorav 3 som artister) reiste også i år til Viser Ved Kanalen i Telemark. NYS underholdt på Krokspilling på Ulefoss hovedgård, og spilte på Slusebåten lørdag (riktignok med et anlegg som ikke kunne brukes). Martin Aakervik og Maja Sandberg spilte (med Øyvind Rauset på fele og Torbjørn Holte på bass) for 2500 tilhørere før Postgirobygget og Odd Nordstoga, og deltok i konsert med nordiske visetalenter søndag på Ulefoss.


 Särö

Bare fem fra Nye Skalder dro til Särö i år, da det var fullbooket før vår påmeldingsfrist hadde gått ut. De som var der, fikk som vanlig en stor opplevelse i luksuriøse omgivelser for en tusenlapp. Nye og gode nordiske kontakter oppstår alltid på Särö.


Oslo, 30.04.2005

Øyvind Rauset.


 Konsertstatistikk:

Nye Skalder  - Klubb-/Konsertkvelder 2004

 Vår 2004: Prøverøret + Renseriet (f.o.m. 22. april)

Dato

åpen scene

Totalt

Betalende

Medl.

Gjester

Artister

Honorar

Kommentarer

21. jan

Trond Henriksen

6

38

16

7

11

4

900

 

28. jan

Halvor Lillo-Stenberg

7

21

11

8

1

1

550

 

04. feb

Ingrid Mohr

4

20

3

3

11

3

150

 

11. feb

Ola Nordskar

3

18

8

6

3

1

400

 

18. feb

Viseklubben REO

4

36

17

8

3

8

850

 

25. feb

Øystein Wingaard Wolf

9

64

50

10

2

2

2 500

 

03. mar

Duo Dall

6

28

16

8

2

2

900

 

10. mar

Bjarne Træen

4

33

20

10

2

1

1 050

 

17. mar

Richard Burgess

3

20

9

7

1

3

450

 

22. apr

Folque

5

94

74

11

4

5

6 000

Billetter 100,-

08. mai

Mads Oppegaard

6

19

9

6

0

4

450

 

19. mai

Haddy Jatou N'jie

4

19

5

5

4

5

300

 

26. mai

Øyvind Rauset

7

25

13

7

0

5

850

 

02. jun

Core

5

9

2

6

0

1

120

 

16. jun

Sommeravslutning

18

45

11

16

18

0

550

Honorar til NYS

Totalt vår 2004

91

489

264

118

62

45

16 020

 

Gj.snitt-pr gang (15 konserter)

6

33

18

8

4

3

1 068

 

Høst 2004: Kulturkafåen Bardus

 

 

 

 

 

 

Dato

 

åpen scene

Totalt

Betalende

Medl.

Gjester

Artister

Honorar*

Kommentarer

08. sep

Midgets

8

50

27

13

6

5

1 300

 

15. sep

Veslemøy Solberg

9

27

9

16

0

2

500

 

22. sep

Hege Helene Bålsrød

9

19

8

7

3

1

400

 

29. sep

Geko Fattal/Ola Eseth Moen

5

27

2

8

15

2

100

 

06. okt

Rolf Aakervik Band

6

32

12

10

6

4

600

 

13. okt

Christian Meyer + H. Finberg

8

43

20

10

8

5

1 000

To konserter

20. okt

Beckstrøm

11

41

10

15

15

1

1 000

Billetter 100,-

27. okt

Chriss Voll

5

37

13

18

3

3

650

 

03. nov

Liv Kreken Kvalnes

5

45

22

14

6

3

1 100

 

10. nov

åpen Scene/Låtskriverkveld

8

18

0

10

8

0

0

Fri entré 

17. nov

Mirele

3

25

13

6

2

4

650

 

24. nov

åkken Bom Band

8

66

42

16

4

4

2 100

 

01. des

Amund Bjønnes + Roar Lågbu

10

39

23

9

3

4

1 200

To konserter

08. des

Baunen

8

32

17

8

4

3

850

 

15. des

Juleavslutning/ åpen scene

12

23

0

15

8

0

0

Fri entre 

Totalt høst 2004

115

524

218

175

91

41

11 450

 

Gj.snitt pr gang (15 konserter)

8

35

15

12

6

3

763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 2004

206

1 013

482

293

153

86

27 470

 

Gj.snitt pr gang (hele året):

7

34

16

10

5

3

916

 


* I tillegg til dette fikk artistene i høstsesongen 500 kr hver fra Norsk Kulturråd.