VISEKLUBBEN NYE SKALDER

Protokoll

fra årsmøtet fredag 6. mai 2005  kl. 1900 hos Øyvind Rauset.

Det var 9 medlemmer til stede

Dagsorden:

1.

Godkjenning av årsmøteinnkallingen

2.

Årsberetning 2004

3.

Regnskap 2004

4.

Budsjett 2005

5.

Valg av nytt styre

Karl Heldal ledet møtet.  Gro Aakervik førte protokoll.

1.

Godkjenning av årsmøteinnkallingen

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

 

2.

Årsberetning 2004

Øyvind leste opp årsberetningen.

Det ble stilt og besvart noen spørsmål om TONO og om urframføringer.

Vedtak: Årsberetningen godkjent uten merknader

 

3.

Regnskap 2004

Karl gjennomgikk regnskapet og besvarte noen spørsmål. 

Vedtak: Godkjent

 

4.

Budsjett 2005

Budsjettet ble gjennomgått og forklart av Karl.

Det ble foretatt to små endringer.

Enighet om at eventuelt overskudd øremerkes webside og lydanlegg.

Vedtak: Godkjent

 

5.

Valg av nytt styre

Vedtak:

  • Leder: Øyvind Rauset (Gj.v.)
  • Økonomiansvarlig:  Karl Heldal (Gj.v.)
  • PR-ansvarlig: Amund Bjønnes
  • Bookingansvarlig: Christian Meyer
  • Styremedlem: Gro Aakervik (ansvar for søknader og styrereferater)
  • Styremedlem: Einar Jerpseth (ansv. for mail-utsend. og web-PR)
  • Lydansvarlig: Bjørn Vinje
  • Revisor: Arne Kvalnes

 

Gro Aakervik

Counter