Viseklubben Nye Skalder

Nye Skalders Årsberetning 2007

Nye Skalders årsmøte 2007 ble holdt i Skaldehula på Enerhaugen 16. april 07.
Det nye styret som ble valgt for 2007–08:

Varamedlem: Jan Karlsen

12 konserter + 10 visekvelder/ låtverksted 

Våren 2007 hadde vi 5 konserter på Mogador Café og 7 visekvelder i Skaldehula. Høsten 07 hadde vi 6 konserter på Mogador og én i Skaldehula, samt 3 visekvelder i Hula. Oppmøtet på konsertene varierte mellom 25 og 55, på Skaldehula mellom 14 og 25 (best besøkt var juleavslutninga, som ble siste kveld i den «gamle» Skaldehula).

Artister på klubbens konserter på Mogador i 2007:

Vårsesongen: Gatelangs (Chriss Voll og Martin Aakervik), Arnt M. Brynildsen, Kristoffer Emanuelsson, Deb Girnius, Torgunn Flaten, Arne Kvalnes, Jon Eimre og Bra Folk. Noen av disse hadde halvkvelds-konserter.

Høstsesongen: Lars Martin Myhre, Tonje Unstad, Arild Hammerø, Ola Nordskard, Kim André Rysstad, Knut Ariel og Unni Wilhelmsen. I tllegg hadde Leo Leonhardsen en kombinert visekonsert og foredrag i Skaldehula. Vi hadde også for første gang en «Showcase» med påmeldte artister som fikk spille opptil 2 låter hver, med Erlend Sæverud fra Emiks studio tilstede, og 4 av dem fikk noen studiotimer gratis til å spille inn én låt hver.

Søknader om offentlig støtte - Underskuddsstøtte fra FFUK

For høsten 2007 fikk vi for første gang underskuddsstøtte til konsertene fra Fond For Utøvende Kunstnere. Vi hadde søkt i 2006 men ikke fått, men Bjørn-Peder Johansen hjalp til med søknaden for høsten 07, og denne gang gikk den gjennom. Støtten ble gitt med forbehold om at vi brukte profesjonelle utøvere, og vi fikk dermed anledning til å høre noen store viseartister vi ellers ikke hadde hatt råd til. Støtten var begrenset til 4000 kr pr konsert og dekker kun underskudd i forbindelse med konsertene. I tillegg til bedre artisthonorar enn vanlig på NyS, kunne vi også betale litt til lydmann og konferansier og billettør/dørvakt. Plakater og reiseutgifter ble også dekket av denne støtten, men ikke nettsider, pressemeldinger, mailutsendelser om konsertene (som gjøres av Øyvind). Støtten blir utbetalt på etterskudd etter innlevert regnskap for hver konsert. Øyvind har også tatt seg av dette.

Han skrev i november en ny søknad til FFUK for våren 08, som ble innvilget. I løpet av 2007 sendte han også søknader til Musikkverkstedordningen og Tekstforfatterfondet, men disse ble avslått.

Skaldehula

Enerhaugen Borettslag stilte kjellerlokalet i Smedgata 32 til disposisjon hele 2007, så vi hadde klubblokale fram til utgangen av året. Lokalene skulle deretter leies ut til Tøyen Fitness Senter, og Amund gjorde jobben med å rydde ut av lokalene og flytte inventaret opp en etasje, med god hjelp av Bjørn Vinje. Våren 08 får vi tilgang til et nyinnredet fellesrom i 1. etasje i samme blokka.

Internett

Plakater, program, presse, medlemsmailer

TONO-rapportering

Nye Skalder rapporeterer konsertene til TONO. Norsk Viseforum betaler inn for oss. Amund og Øyvind fører lister over det som spilles på konsertene og sender til Tono etter hvert halvår. På visekveldene i Skaldehula fører vi lister for Åpen Scene hvis det er over 15 til stede.*

ANDRE ARRANGEMENTER:

Viser ved kanalen

I 2007 spilte seks skalder på åpning av en kunstutstilling ved Lunde Sluser. Klubben stilte med eget lydanlegg, som dessverre ble litt for lite for en utekonsert. Konserten sto ikke i programmet og var ikke annonsert med plakater. Vi har gitt tilbakemelding til Viser Ved Kanalen om dette. Deltakerne var også med på krokspill på Kjeldal lørdag kveld, koselig som alltid.

Oslo, 26.03 2008
Amund Bjønness/Øyvind Rauset.

*) Noen artister sender også rapporter selv - husk å si fra til oss så det ikke blir dobbel rapportering.

 

Tilbake til Nye Skalders forside