ÅRSMØTET i Nye Skalder 2008

Referat:

1. Opning, godkjenning og innkalling

Innkalling 6 veker før møtet, god tid.
Alle var samde i at innkallinga var i orden.

2. Val av møteleiar og referent

3. Årsberetning 2007

4. Regnskap og budsjett

5. Innkomande forslag

6. Ansvarsfridom for avgåande styre

7. Val av styre og regnskapsførar

Årsmøtet vart avslutta, i alt var 12 medlemmar tilstades.

 

I samtalane etter årsmøtet kom det fram ein del idear rundt Nye Skalder:

1. Å lage ei MySpace-side til klubben med link til http://nyeskalder.no. Med denne MySpace-profilen bør ein prøve å skaffe masse venar til Nye Skalder.

2. Flytja lokale frå Mogador til ein annan stad, her er forslag som kom for dagen:

Referat: Hans Kristen Hyrve

Til forsida - Lydsida - Bilder - Programmer - Om oss - Oppslag