ÅRSMØTET i Nye Skalder 2009

Referat:

Stad: Øyvind Rauset, Smedgata 34 (14. etasje).
9 møtedeltakarar, 7 med røysterett.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2: Val av møteleiar, skrivar og 2 til å skrive under møteboka

Sak 3: Årsmelding 2008

Sak 4: Innkomne saker

Sak 5: Rekneskap

Sak 6: Val

 

Underteikna av:

skrivar - sign. - sign.
Anne Cathrine Johansen - Bjørn Vinje - Karl Heldal

Vedlegg:  Årsmelding 2008 (PDF) - Referat 2009 (JPG)

Etter årsmøtet var det Skaldehule med gitaren rundt bordet uti de små timer. Vi hadde også et helt nytt medlem som sang nydelige viser og leverte opptak av en ny sang til Lydsida.

Til forsida - Lydsida - Bilder - Programmer - Om oss - Oppslag