4 personer jobber med hver konsert:

Ansvarsområde, kjernetid: Oppgaver:
Konsertansvarlig/konferansier
Fra 19.30 til ca 23.30
 1. Spørre kveldens artist om hva de ønske av omtale. Introdusere hovedartist og Åpen Scene-artistene, evt. si noe om kommende Nye Skalder-arr.
 2. Føre TONO-listene for konsert + åpen scene
 3. Fordele ølbonger til konsertartist (2 stk hver) og Åpen scene artister (1 stk)
 4. Pakke ned Åpen Scene-boka og låse inn kassa etter konserten.
Kassa/døra
Fra ca. 18.30 til ca 22.15
 1. Snakke litt med artist(ene) så de føler seg velkommen.
 2. Sette fram kassa og selge billetter mellom kl 19.30 og 22. Notere antall solgte, gratisgjester + medl.
 3. Regne sammen bilettinnt. + 20 kr pr medlem tilstede (ikke artistens gjester), og betal summen til artisten.
 4. Ta imot konsertstøtten fra Bardus (500 kr) og betale lydmann.
Lydansvarlig
Fra 18 til 23.15
 1. Ta imot artistene til lydsjekk kl 18
 2. Kjøre lyden på konsert og åpen scene
 3. Pakke sammen utstyret etter Åpen Scene.
Pr-ansvarlig
 1. Utforme plakat og evt. flyer for konserten
 2. Oppdatere nettsida med ukas konsert
 3. Skrive og sende ut pressemelding (8-10 dager før) og infomelding til medl. (1-2 dager før)
 4. Sette inn webannonse på Dagbladet.no og evt andre steder.
 5. Spre plakater og flyere/årsprogram på utesteder, bibliotek etc.

Lydmannen er den som får lengst arbeidsdag (ofte fra 18 til 24), og er derfor pr. idag den eneste som får betalt utenom artisten (300 kr pr konsert).
OBS: Å jobbe med konsertene er en fin måte å bli kjent med andre i klubben og artistene! Du trenger ikke sitte i styret for å gjøre det.
Si fra til styret (eller send en mail) om DU kan tenke deg å gjøre en innsats!

Vaktliste våren 2005:

Dato Artist Konferansier Kassa Lyd: PR:
27.01 ORO Karl Heldal Amund Bjønness Bjørn Vinje Øyvind Rauset
03.02 Len + ØWW Øyvind Rauset Mads Oppegaard Jørgen Øyvind Rauset
10.02 Annar By Mads Oppegaard Karl Heldal Bjørn Vinje Øyvind Rauset (1-4), Amund Bjønness (5)
17.02 Idiotteatern Karl Heldal Gro Aakervik Bjørn Vinje Øyvind Rauset, Amund Bjønness
24.02 Belinda Karl Heldal Amund Bjønness Bjørn Vinje Øyvind Rauset, Amund Bjønness
03.03 Cerrato Christian Meyer Øyvind Rauset Bjørn Vinje Øyvind Rauset, Amund Bjønness
10.03 Visrus Mads Oppegaard Amund Bjønness Bjørn Vinje Øyvind Rauset, Amund Bjønness
17.03 Roy Lønhøiden Mads Oppegaard Karl Heldal Jørgen Øyvind Rauset, Amund Bjønness
31.03 Einar Jerpseth Karl Heldal Christian Meyer Bjørn Vinje Øyvind Rauset, Amund Bjønness
07.04 Pedersen + Wagle Mads Oppegaard Amund Bjønness Bjørn Vinje Øyvind Rauset
14.04 Karl Heldal Øyvind Rauset Jon Eirik Lundberg Bjørn Vinje Øyvind Rauset
21.04 Dan Fägerquist Mads Oppegaard Karl Heldal Bjørn Vinje Øyvind Rauset
28.04 Mandolinork.+Geir S Chriss Voll Amund Bjønness Bjørn Vinje Øyvind Rauset

5. mai

Avlyst (Kr. Himmelfart)

12. mai

Kjellsby + Karlsen

Øyvind Rauset Karl Heldal Bjørn Vinje Øyvind Rauset

19. mai

Nina Sørensen

Øyvind Rauset Amund Bjønness Bjørn Vinje Øyvind Rauset

26. mai

K.A. Sørum (avlyst 2 t. før)

Mads Oppegaard Christian Meyer Bjørn Vinje Øyvind Rauset

2. juni

Nye Skalder 10 år

K. Heldal + Ø. Rauset Amund Bjønness Bjørn Vinje Øyvind Rauset, Einar Jerpseth (3)